วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ASM เป็นผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า

พันธกิจ

เรามอบบริการด้านการรักษาความปลอดภัยระดับพรีเมียม รวมถึงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เราให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความสามารถที่เชี้่ยวชาญในธุรกิจรักษาความปลอดภัย