กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

  • PANDORA
  • บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
  • บริษัท ไทย ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
  • บริษํท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ 1966 จำกัด
  • บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์) จำกัด