กลุ่มธุรกิจรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

 

         

 

  • สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRTA) เส้นทางหัวลำโพง - บางซื่อ
  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ