บริการรักษาความปลอดภัยงานบริการภาคพื้นและคลังสินค้า

 
 
ASM ให้บริการบุคลากรรักษาความปลอดภัยงานบริการภาคพื้น (Ground Handling) และคลังสินค้า (Cargo) ให้แก่สายการบินผู้ประกอบการงานบริการภาคพื้นและคลังสินค้าทางอากาศ เรามีความเชี่ยวชาญในการตรวจค้น อาทิเช่น
 
  • การวินิจฉัยภาพด้วยเครื่องเอ็กซเรย์
  • การตรวจค้นวัตถุระเบิด
  • การตรวจค้นทางกายภาพ หรือการตรวจค้นด้วยมือ
  • การตรวจค้นอุปกรณ์ และเครื่องใช้บนอากาศยาน

 

พนักงานวินิจฉัยภาพและพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ผ่านการอบรมและมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจค้นสินค้าตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ IATA และ EU ACC3 ตลอดจนข้อกำหนดของสินค้าอันตรายที่เป็นภัยคุกคามต่ออากาศยาน