การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน

 
 
 
ASM มีประสบการณ์และความชำนาญในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานในประเทศไทย เราให้บริการพนักงานวินิจฉัยภาพด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ การตรวจค้นร่างกายด้วยอุปกรณ์ Handheld Metal Detector การตรวจค้นร่างกายด้วยมือ การควบคุมการเข้า-ออกสำหรับพื้นที่ควบคุมและเขตหวงห้ามภายในท่าอากาศยาน นอกจากนี้เรายังให้บริการบุคลากรรักษาความปลอดภัย ดังนี้
​​
  • งานรักษาการณ์
  • งานลาดตระเวณ
  • งานควบคุมการจราจร การตรวจค้นยานพาหนะ
  • การควบคุมระบบกล้องวงจรปิด

 

เรายังมีบุคลากรผู้ให้บริการเฉพาะทางอีกด้วย เช่น เจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด และเจ้าหน้าที่ควบคุมสุนัขตรวจวัตถุระเบิด