ข่าวสารและกิจกรรม

ER สัญจร
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ER สัญจร เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความรักความสามัคคีกันภายในองค์กร มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมเกมส์ในรูปแบบต่างๆ โดยเริ่มต้นที่ หน่วยงานจตุรัสจามจุรี และ ยามาฮ่า และจะสัญจรไปตามหน่วยงานต่างๆ ที่พนักงานบริษัทประจำการอยู่ต่อไป
July 10, 2014 | Read More
กิจกรรมถวายหลอดไฟ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยบริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันบริจาคหลอดไฟ จำนวน 393 หลอด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดต่างๆ บริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณ โดย คุณนิลวรรณ พลิกานนท์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส นำคณะตัวแทนพนักงานไปร่วมทำบุญในครั้งนี้ ณ วัดขวัญสะอาด (จ.ฉะเชิงเทรา), วัดกาหลง, วัดป่าสุขใจ และวัดหัวคู้…
July 10, 2014 | Read More
กิจกรรม ER พาทัวร์
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 บริษัทจัดกิจกรรม ER พาทัวร์ : พาพนักงานไปทำบุญไหว้พระ 9 วัด พร้อมกับช้อปปิ้งตลาดน้ำอัมพวา ชมวิถีชีวิตริมฝั่งคลอง เพื่อผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการทำงาน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
May 23, 2014 | Read More
กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ล่องเรือชมเกาะเมืองอยุธยา
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ER พาทัวร์ นำพนักงานกว่า 50 คนไปร่วมทำกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ล่องเรือชมเกาะเมือง จ.อยุธยา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน
April 29, 2014 | Read More
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2557
บริษัทฯ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานและครอบครัว
April 29, 2014 | Read More
ASM ตอบโจทย์งานรักษาความปลอดภัยยุคใหม่
ASM ตอบโจทย์งานรักษาความปลอดภัยยุคใหม่
April 4, 2014 | Read More