ข่าวสารและกิจกรรม

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ นำดอกป๊อปปี้มาจำหน่ายให้แก่เพื่อนๆ พนักงานASM เพื่อร่วมสมทบทุนในวันทหารผ่านศึก โดยส่งมอบเงินจำหน่าย ผ่านตัวแทนผู้บริหาร ล๊อกซเล่ย์ ต่อไป
February 17, 2015 | Read More
ASM "Love is All Around Party"
เมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดงานเลี้ยงภายใต้คอนเซปต์ " Love is All Around " เพื่อขอบคุณลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้ ASM ภายในงาน คุณกาญจน์ ทองใหญ่ และคุณรุจสังขวิภา พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นอกจากนี้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้นำเสนอระบบ Security Intelligenc Application หรือ SIAPP ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก
February 13, 2015 | Read More
บริจาคปฏิทินเก่าช่วยเหลือคนตาบอด
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาค ไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปทำสื่อการเรียนอักษรเบรลล์
February 2, 2015 | Read More
กิจกรรม ER บาร์เบอร์
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ER บาร์เบอร์ (ตัดผมฟรี) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดีของพนักงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร 2) สำนักงานเขตมีนบุรี โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน
January 6, 2015 | Read More
ER พาทัวร์-ไหว้พระ 9 วัด จ.อยุธยา
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 57 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ER พาทัวร์ ครั้งที่ 3/2557 นำพนักงานไหว้พระขอพร ทำบุญ 9 วัด จ.อยุธยา เพื่อเป็นศิริมงคลกับพนักงาน-ครอบครัว รวมทั้งให้พนักงานได้พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเหนื่อยจากทำงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และจัดต่อเนื่องมาโดยตลอด
January 6, 2015 | Read More
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 สำหรับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ภายใต้หัวข้อ "ทุนการศึกษา ASM เพื่อเยาวชนคนเก่ง" ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นนโยบายบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชน โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 39 ทุน โดยคุณกาญจน์…
September 5, 2014 | Read More
ER สัญจร - หน่วยงาน กสทช.
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ER สัญจร ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน กสทช. ผ่านรูปแบบกิจกรรม Ice Breaking เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีกันภายในองค์กร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
September 5, 2014 | Read More
ER สัญจร - หน่วยงาน Citibank
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ นำทีมโดย คุณนิลวรรณ พลิกานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ได้พาทีมงานจัดกิจกรรม ER สัญจรไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมบริษัทฯ ให้พนักงานได้รับทราบ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับพนักงาน และพนักงานได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
August 6, 2014 | Read More