ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน บางจาก
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ER สัญจร เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความรักความสามัคคีกันภายในองค์กร มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมเกมส์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งแจกของสมมนาคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับพนักงาน
September 20, 2015 | Read More
กิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน EnCo
เมื่อวันอาทิตย์ ที่13 กันยายน ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ER สัญจร เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความรักความสามัคคีกันภายในองค์กร มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมเกมส์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งแจกของสมมนาคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับพนักงาน
September 13, 2015 | Read More
กิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน SCI แหลมฉบัง
เมื่อวันอาทิตย์ ที่30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ER สัญจร เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความรักความสามัคคีกันภายในองค์กร มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมเกมส์ในรูปแบบต่างๆ
August 30, 2015 | Read More
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 สำหรับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ภายใต้หัวข้อ "ทุนการศึกษา ASM เพื่อเยาวชนคนเก่ง" ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นนโยบายบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชน โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 59 ทุน โดยคุณกาญจน์…
August 20, 2015 | Read More
กิจกรรม ER บาร์เบอร์ ครั้งที่ 4
เมื่อวันอังคาร ที่18 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ER บาร์เบอร์ (ตัดผมฟรี) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดีของพนักงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร 2) สำนักงานเขตมีนบุรี โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 53 คน
August 18, 2015 | Read More
สัมมนา "การป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิด"
เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ASM ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่องการป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดให้กับลูกค้ากลุ่ม General Guard และCargo โดยมี พ.ต.อ. กำธร อุ่ยเจริญ ผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และ น.ท. วิสิฐ ศิริโสภิตชัยคุณ และ พล.ร.ต. ไพโรจน์ พันธุ์สวัสดิ์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญวัตถุระเบิด ของ…
July 16, 2015 | Read More
Party " Love is All Around"
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้ ASM
July 16, 2015 | Read More
ASM " Greet & Meet Party"
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาบริษัทได้รับเกียรติจากลูกค้าหน่วยงานต่างๆ เช่น EnCo บางจาก บางกอกโพสต์ จามจุรีสแควร์ เพื่อรับฟังการนำเสนอระบบ Security Intelligence Application หรือ SIAPP
July 16, 2015 | Read More