ข่าวสารและกิจกรรม

งานสัมมนา พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 และผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ASM จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 และผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ให้กับ ผู้ประกอบการธุรกิจ องค์กร และหน่วยราชการที่ต้องการใช้บริการงานรักษาความปลอดภัย โดยมี พ.ต.ต. พิชัย มีอัฐมั่น สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.น. (ฝ่ายกฎหมาย) และ คุณคเชนทร์ กิตติปรีชาศักดิ์ และ คุณภาสกร อักษรสุวรรณ คณะทำงานเรื่อง พ.ร.บ. ของ ASM เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้…
July 14, 2016 | Read More
กิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน ภูเก็ต
เมื่อ 13 - 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ER สัญจร เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความรักความสามัคคีกันภายในองค์กร มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมเกมส์ในรูปแบบต่างๆ
June 13, 2016 | Read More
กิจกรรม ASM Happy Day AOT Gurad
เมื่อ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมาฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ โดยมีเกมส์สนุกๆ ให้ปะลองฝีมือ เพื่อลุ้นรับของรางวัล ภายในงาน มีน้ำหวานเย็นชื่นใจ แจกให้กับพนักงาน
May 25, 2016 | Read More
ER สัญจร หน่วยงาน Citibank
เมื่อวันเสาร์ที่28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ER สัญจร เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความรักความสามัคคีกันภายในองค์กร มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมเกมส์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งแจกของสมมนาคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับพนักงาน นอกจากความสนุกแล้ว ทางฝ่าย CRM ยังได้อบรมหัวข้อ เสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงาน
May 25, 2016 | Read More
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559
บริษัทฯ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานและครอบครัว
April 7, 2016 | Read More
พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลอายุงาน ประจำปี 2558
เมื่อ 31มี.ค - 1 เม.ย. 59 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลอายุงานครบ 5 ปี ให้แก่พนักงาน
April 1, 2016 | Read More
กิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน Pandora
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ER สัญจร เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความรักความสามัคคีกันภายในองค์กร มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมเกมส์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งแจกของสมมนาคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับพนักงาน และมีการอบรมเรื่องการบริการ คุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน…
March 20, 2016 | Read More
กิจกรรม ER พาทัวร์ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ER พาทัวร์ ครั้งที่1/2559 นำพนักงานไหว้พระขอพร ทำบุญ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นศิริมงคลกับพนักงาน-ครอบครัว รวมทั้งให้พนักงานได้พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเหนื่อยจากการทำงาน และร่วมลุ้นจับรางวัล พร้อมทั้งรับประทานอาหารบนเรือ ท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดต่อเนื่องมาโดยตลอด…
March 11, 2016 | Read More