News & Events

กิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน Thai NOK และ EKK Eagle
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ (ER) ได้จัดกิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน Thai NOK และ EKK Eagle ซึ่งมีกิจกรรมการร่วมสนุกแจกขนม,ของรางวัล และ เครื่องดื่ม พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาการทำงานต่างๆ และ ร่วมรัปทานอาหารกลางวันพร้อมกัน
August 6, 2018 | Read More
กิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน SCI
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน SCI ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบริษัท
July 23, 2018 | Read More
กิจกรรม ER Site Visit ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561
วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ พร้อมทีมสานสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมชม และ รับฟังความคิดเห็นของพนักงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
July 20, 2018 | Read More
กิจกรรม ER พาทัวร์ ไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 22 ปี 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ER พาทัวร์ ครั้งที่ 22 นำพนักงานไหว้พระขอพร ทำบุญ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นศิริมงคลกับพนักงาน-ครอบครัว รวมทั้งให้พนักงานได้พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเหนื่อยจากการทำงาน และร่วมลุ้นจับรางวัล พร้อมทั้งรับประทานอาหารล่องเรือชมเกาะเมือง ท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ…
July 18, 2018 | Read More
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 สำหรับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ภายใต้หัวข้อ "ทุนการศึกษา ASM เพื่อเยาวชนคนเก่ง" ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นนโยบายบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชน โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 109 ทุน โดยคุณกาญจน์…
August 11, 2016 | Read More
กิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน EnCo
เมื่อวันอาทิตย์ ที่8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ER สัญจร เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความรักความสามัคคีกันภายในองค์กร มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมเกมส์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งแจกของสมมนาคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับพนักงาน
August 7, 2016 | Read More
กิจกรรม ER Camp รุ่นที่ 1
เมื่อ 28-29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม ER Camp "ปลุกพลังใจ ปลุกไฟในตัวคุณ" ณ รีสอร์ท เดอะไพน์ สามโคก จังหวัดปทุมธานี
July 28, 2016 | Read More
กิจกรรมถวายหลอดไฟ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัทและผู้บริหารร่วมกับพนักงานทำบุญซื้อหลอดไฟ รวมเป็นเงิน 11,545 บาท ถวายวัดดังนี้ 1.วัดสุทธาโภชน์ 2.วัดอุทัยธรรมาราม 3.วัดพลมานีย์ 4.วัดศรีวารีน้อย 5.วัดหัวคู้วรารามวรวิหาร
July 15, 2016 | Read More