กิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน SCI

Posted by on July 23, 2018

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน SCI ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบริษัท 

กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสนุกเพลิดเพลิน ผ่อนคลายจากการทำงาน จับสลากลุ้นรับรางวัล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน