กิจกรรม ER Site Visit ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561

Posted by on July 20, 2018

วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ พร้อมทีมสานสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมชม และ รับฟังความคิดเห็นของพนักงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง