กิจกรรม ER Camp รุ่นที่ 1

Posted by on July 28, 2016

เมื่อ 28-29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม ER Camp "ปลุกพลังใจ ปลุกไฟในตัวคุณ" ณ รีสอร์ท เดอะไพน์ สามโคก จังหวัดปทุมธานี