กิจกรรมถวายหลอดไฟ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

Posted by on July 15, 2016

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัทและผู้บริหารร่วมกับพนักงานทำบุญซื้อหลอดไฟ รวมเป็นเงิน 11,545 บาท ถวายวัดดังนี้ 1.วัดสุทธาโภชน์ 2.วัดอุทัยธรรมาราม 3.วัดพลมานีย์ 4.วัดศรีวารีน้อย 5.วัดหัวคู้วรารามวรวิหาร