กิจกรรม ER พาทัวร์ ไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 22 ปี 2561

Posted by on July 18, 2018

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ER พาทัวร์ ครั้งที่ 22  นำพนักงานไหว้พระขอพร ทำบุญ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นศิริมงคลกับพนักงาน-ครอบครัว รวมทั้งให้พนักงานได้พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเหนื่อยจากการทำงาน และร่วมลุ้นจับรางวัล พร้อมทั้งรับประทานอาหารล่องเรือชมเกาะเมือง ท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดต่อเนื่องมาโดยตลอด