กิจกรรม ER พาทัวร์ ไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา

Posted by on June 24, 2016

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนาย 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ER พาทัวร์ ครั้งที่2/2559 นำพนักงานไหว้พระขอพร ทำบุญ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นศิริมงคลกับพนักงาน-ครอบครัว รวมทั้งให้พนักงานได้พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเหนื่อยจากการทำงาน และร่วมลุ้นจับรางวัล พร้อมทั้งรับประทานอาหารบนเรือ ท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดต่อเนื่องมาโดยตลอด