ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 สำหรับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ภายใต้หัวข้อ "ทุนการศึกษา ASM เพื่อเยาวชนคนเก่ง" ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นนโยบายบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชน โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 109 ทุน โดยคุณกาญจน์…
August 11, 2016 | Read More
กิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน EnCo
เมื่อวันอาทิตย์ ที่8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ER สัญจร เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความรักความสามัคคีกันภายในองค์กร มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมเกมส์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งแจกของสมมนาคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับพนักงาน
August 7, 2016 | Read More
กิจกรรม ER Camp รุ่นที่ 1
เมื่อ 28-29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม ER Camp "ปลุกพลังใจ ปลุกไฟในตัวคุณ" ณ รีสอร์ท เดอะไพน์ สามโคก จังหวัดปทุมธานี
July 28, 2016 | Read More
กิจกรรมถวายหลอดไฟ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัทและผู้บริหารร่วมกับพนักงานทำบุญซื้อหลอดไฟ รวมเป็นเงิน 11,545 บาท ถวายวัดดังนี้ 1.วัดสุทธาโภชน์ 2.วัดอุทัยธรรมาราม 3.วัดพลมานีย์ 4.วัดศรีวารีน้อย 5.วัดหัวคู้วรารามวรวิหาร
July 15, 2016 | Read More
งานสัมมนา พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 และผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ASM จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 และผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ให้กับ ผู้ประกอบการธุรกิจ องค์กร และหน่วยราชการที่ต้องการใช้บริการงานรักษาความปลอดภัย โดยมี พ.ต.ต. พิชัย มีอัฐมั่น สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.น. (ฝ่ายกฎหมาย) และ คุณคเชนทร์ กิตติปรีชาศักดิ์ และ คุณภาสกร อักษรสุวรรณ คณะทำงานเรื่อง พ.ร.บ. ของ ASM เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้…
July 14, 2016 | Read More
กิจกรรม ER พาทัวร์ ไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนาย 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ER พาทัวร์ ครั้งที่2/2559 นำพนักงานไหว้พระขอพร ทำบุญ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นศิริมงคลกับพนักงาน-ครอบครัว รวมทั้งให้พนักงานได้พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเหนื่อยจากการทำงาน และร่วมลุ้นจับรางวัล พร้อมทั้งรับประทานอาหารบนเรือ ท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดต่อเนื่องมาโดยตลอด…
June 24, 2016 | Read More
กิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน ภูเก็ต
เมื่อ 13 - 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ER สัญจร เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความรักความสามัคคีกันภายในองค์กร มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมเกมส์ในรูปแบบต่างๆ
June 13, 2016 | Read More
กิจกรรม ASM Happy Day AOT Gurad
เมื่อ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมาฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ โดยมีเกมส์สนุกๆ ให้ปะลองฝีมือ เพื่อลุ้นรับของรางวัล ภายในงาน มีน้ำหวานเย็นชื่นใจ แจกให้กับพนักงาน
May 25, 2016 | Read More