ข่าวพนักงานดีเด่น

พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
คุณ นันทิยา อุปมา AS 0ุ6863 พนักงาน Smile Team
August 23, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
คุณ เยาว์รักษ์ สีหามาตย์ AS 07683 พนักงาน X-Ray Operator
August 23, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
คุณ ลูกปลา วรศินกุน AS 08953 พนักงาน X-Ray Operator
August 23, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
คุณ สุมาลี เฟอร์ลา AS 05302 พนักงาน X-Ray Operator
August 23, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
คุณ ศราวุธ คิดจักร AS 02484 Supervisor X-Ray Operator
August 23, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่่ 17 สิงหาคม 2560 บริษัทจัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมี คุณรุจ สังขวิภา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่พนักงาน
August 23, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน มิถุยน 2560
คุณ โสภิตา สีหาบัว AS 07064 พนักงาน Smile Team
July 24, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน มิถุยน 2560
คุณ ณัฐชา แซ่อื้อ AS 10731 พนักงาน X-Ray Operator
July 24, 2017 | Read More