ข่าวพนักงานดีเด่น

พนักงานดีเด่น ฝ่ายบริการสายการบิน ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 31 มกราคมคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทจัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบินประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีคุณรุจ สังขวิภา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่พนักงาน
February 6, 2018 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
วันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ฝ่าย รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 โดยมีคุณรุจ สังขวิภา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่พนักงาน
February 6, 2018 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
คุณ อุดมศักดิ์ สีผึ้ง AS04574 Supervisor X-Ray Operator
January 12, 2018 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
คุณ ภคมน ฤทธิ์ทรงเมือง AS00465 พนักงาน Airport Pass
January 12, 2018 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
คุณ ขวัญเรือน อุนหะกะ AS02161 พนักงาน X-Ray Operator
January 12, 2018 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
คุณ สมมิตร ช่วยรัมย์ AS07805 พนักงาน X-Ray Operator
January 12, 2018 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
คุณ วิราพร ชัยมาสุข AS08792 พนักงาน X-Ray Operator
January 12, 2018 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
คุณ ลาเนตร ทองเปลื้อง AS01436 พนักงาน X-Ray OOG
January 12, 2018 | Read More