ข่าวพนักงานดีเด่น

พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กันยายน 2560
คุณ รัตติยาภรณ์ นนทพรม AS 10785 พนักงาน X-Ray Operator
October 17, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กันยายน 2560
คุณ อาทิตย์ เบิดสูง AS 07582 พนักงาน X-Ray Operator
October 17, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กันยายน 2560
คุณ พงษ์สิทธิ์ พันธ์ลูกท้าว AS 09525 พนักงาน X-Ray Operator
October 17, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กันยายน 2560
คุณ ชญานนท์ แพรงสุวรรณ AS 09115 พนักงาน X-Ray Operator
October 17, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กันยายน 2560
คุณ พีรยา แก้ววิเชียร AS 09342 พนักงาน Smile Team
October 17, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กันยายน 2560
คุณ ศักดา จันทร์วงศ์ AS 01454 Supervisor X-Ray Operator
October 17, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กันยายน 2560
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ฝ่าย ธุรกิจการบิน ประจำเดือนกันยายน 2560
October 17, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายบริการและรักษาความปลอดภัยภาคพื้น ประจำเดือน พฤษภาคม-กันยายน 2560
คุณ รุ่งเรือง โคทอง AS 03033 พนักงาน วินิจฉัยภาพ หน่วยงานคลังสินค้าการบินไทย
September 29, 2017 | Read More