พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน มีนาคม 2562

Posted by on April 25, 2019

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดพิธีมอบเกรียรติบัตร ให้กับพนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยมี คุณรุจ สังขวิภา ที่ปรึกษาบริษัท ให้เกรียรติเป็นผู้มอบเกรียรติบัตร และ ของรางวัลให้กับพนักงาน