พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน มกราคม 2562

Posted by on February 21, 2019

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดพิธีมอบเกรียรติบัตร ให้กับพนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยมี คุณรุจ สังขวิภา ที่ปรึกษาบริษัท ให้เกรียรติเป็นผู้มอบเกรียรติบัตร และ ของรางวัลให้กับพนักงาน