พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

Posted by on July 24, 2018

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดพิธีมอบเกรียรติบัตร ให้กับพนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยมี คุณรุจ สังขวิภา (ที่ปรึกษาบริษัท) ให้เกรียรติเป็นผู้มอบเกรียรติบัตร และ ของรางวัลให้กับพนักงาน