พนักงานดีเด่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

Posted by on February 6, 2018

วันที่ 31 มกราคม  2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น 
 ฝ่าย รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน 
ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
โดยมีคุณรุจ สังขวิภา  รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่พนักงาน