พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

Posted by on January 12, 2018

เมื่อวันที่12 มกราคมคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทจัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีคุณกาญจน์ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่พนักงาน