พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

Posted by on August 23, 2017

เมื่อวันที่่ 17 สิงหาคม 2560 บริษัทจัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
โดยมี คุณรุจ  สังขวิภา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่พนักงาน