พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

Posted by on July 3, 2017

เมื่อวันที่่ 2 มิถุนายน 2560 บริษัทจัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือนมีนาคม 2560
โดยมี คุณรุจ  สังขวิภา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่พนักงาน