พนักงานดีเด่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2560

Posted by on May 24, 2017

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น 
 ฝ่าย รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน 
ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2560
โดยมีคุณรุจ สังขวิภา  รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่พนักงาน