พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน เมษายน 2560

Posted by on May 24, 2017

เมื่อวันที่่ 11 พฤษภาคม 2560 บริษัทจัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือนมีนาคม 2560
โดยมี คุณรุจ  สังขวิภา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่พนักงาน