ASM มอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี คุณกาญจน์ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี โดยมีผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ คุณประสิทธิ์ คำเสนอ และรางวัลเหรียญเงิน คุณทองหล่อ แย้มสรวลดี ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

ข่าวสารทั้งหมด