เมื่อวันที่ 31 มกราคมคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทจัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบินประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีคุณรุจ สังขวิภา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่พนักงาน

ข่าวสารทั้งหมด