วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น
ฝ่ายบริการสายการบิน ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561
โดยมีคุณรุจ สังขวิภา ที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่พนักงาน

ข่าวสารทั้งหมด