เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดพิธีมอบเกรียรติบัตร ให้กับพนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยมี คุณรุจ สังขวิภา (ที่ปรึกษาบริษัท) ให้เกรียรติเป็นผู้มอบเกรียรติบัตร และ ของรางวัลให้กับพนักงาน

ข่าวสารทั้งหมด