รับรางวัล2ปีซ้อน - กาญจน์ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด (ASM) นำทีมเจ้าหน้าที่ฯ รับรางวัลหน่วยงานบริการยอดเยี่ยม Corporate Suvarnabhumi Service Excellence Award 2013 รางวัลทีมงานให้บริการยอดเยี่ยม Team Suvarnabhumi Service Excellence Award 2013 และรางวัลผู้ให้บริการยอดเยี่ยม Medal Service Excellence Award 2013 เป็นปีที่2 จากโครงการ Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) ของบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับบริการในสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้.

ข่าวสารทั้งหมด