เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 สำหรับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ภายใต้หัวข้อ "ทุนการศึกษา ASM เพื่อเยาวชนคนเก่ง" ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นนโยบายบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชน โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 109 ทุน โดยคุณกาญจน์ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารให้เกียรติมาร่วมงาน และแสดงความยินดีกับพนักงานกันอย่างพร้อมเพรียง

ข่าวสารทั้งหมด