เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ER พาทัวร์ ครั้งที่ 22 นำพนักงานไหว้พระขอพร ทำบุญ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นศิริมงคลกับพนักงาน-ครอบครัว รวมทั้งให้พนักงานได้พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเหนื่อยจากการทำงาน และร่วมลุ้นจับรางวัล พร้อมทั้งรับประทานอาหารล่องเรือชมเกาะเมือง ท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดต่อเนื่องมาโดยตลอด

ข่าวสารทั้งหมด