เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์ (ER) ได้จัดกิจกรรม ER สัญจร หน่วยงาน Thai NOK และ EKK Eagle ซึ่งมีกิจกรรมการร่วมสนุกแจกขนม,ของรางวัล และ เครื่องดื่ม พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาการทำงานต่างๆ และ ร่วมรัปทานอาหารกลางวันพร้อมกัน

ข่าวสารทั้งหมด